Jakub Majerčin

Bakalářská práce

Letecká doprava a pozice společnosti Travel Service na českém leteckém trhu

Air traffic and position of the company Travel Service in the air traffic market place
Anotace:
Práce seznamuje čtenáře s historii letecké dopravy, od jejího počátku až po současnost a s výhledem do budoucna v otázce vývoje leteckého dopravy a budoucnosti leteckých společností. Teoretická část je zaměřená na historické mezníky a počátky letectví v ČR a ve světě, na rozdělení obchodní letecké dopravy a dále na členění leteckých společností. Součástí práce je i zmínka o počátcích nízkonákladových …více
Abstract:
The work acquaints readers with the history of air transport from its beginning up to the present time including the future prospects of the issue of development of air transport and the future of air carriers. The theoretical part focuses on historical milestones and origins of aviation in the CR and the world, division of commercial air transport and further on the structure of air carriers. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Zdeněk Fridrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21798