Alena Latash

Bakalářská práce

Business plan of Trilobit Hotel

Business Plan of the Trilobit hotel
Anotace:
Cílem práce je předložit obchodní plán pro nový Trilobit hotelu, provést analýzu svých marketingových aktivit a určit strategie rozvoje na podporu služeb hotelu. SWOT analýza byla použita a ukázala, že hotel má větší sílu než slabin; Také existuje mnoho příležitostí pro rozvoj. Konkurenční analýza je definovála hotel jako nejlepší v této oblasti. Všechny nástroje marketingového mixu byly vysvětleny …více
Abstract:
The goal of the thesis is is to present a business plan for new Trilobit hotel, conduct analysis of its marketing activities and determine strategies of development to promote the services of this hotel. SWOT analysis was used and showed that the hotel has more strength than weaknesses; also there are a lot of opportunities for development. Competitive analysis defined the hotel as the best in that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Blanka Habrmanová
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50828