Bc. Miroslava Veselá

Diplomová práce

Plavání kojenců a jeho vliv na psychiku rodičů

The swimming impact on the psyche parents of infants
Anotace:
Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá psychomotorickým vývojem dítěte, psychickými změnami rodičů pří vývoji dítěte a především kojeneckým plaváním. Zabývá se základními informacemi, které souvisí s touto problematikou. Praktická část je věnována výzkumu ve formě dvou dotazníků. Provedli jsme měření osobním dotazníkem a dále pak dotazníkem …více
Abstract:
This diploma thesis is dividend to theoretical and practical chapters. In the theoretical part is concern by psychomotorical development of the children and psychological changes during the evolution of children and about an infant’s swimming. The second part also deals with basic information which is connected with this topic. The second part is dedicated to the research in the two questionnares. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy