Bc. Markéta Sokolová

Bakalářská práce

Diabetes mellitus a chronická parodontitida

Diebetes mellitus and chronic periodontitis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hledáním vztahu mezi onemocněním diabetes mellitus a parodontitidou. V teoretické části je problematika popsaná dle uvedených vědeckých zdrojů. Praktická část je zaměřena na vztah diabetiků k orálnímu zdraví a na jejich informovanost. Sběr dat byl proveden pomocí dotazníků. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že informovanost diabetiků není dostačující a často svému orálnímu …více
Abstract:
This bachelor’s thesis tries to find a correlation between suffering from diabetes mellitus and periodontitis. In the theoretical part, this issue is described according to scientific sources. The practical part deals with the attitude of the diabetics to the oral health, and with their awareness of the issue. The data was gathered through questionnaires. It was found out that the awareness is not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta