Bc. Natalia Baráthová

Diplomová práce

Finančný plán – nástroj finančného riadenia podniku

Financial Plan as a tool for financial management company
Abstract:
In the first part of the thesis we start from the knowledge acquired from the theoretical sources that are listed in the bibliography. The thesis describes a design and compilation process of financial plan , which is the main objective. In keeping with the theme of the thesis financial plan seen as a tool of corporate financial management , therefore is beginning of the first chapter focuses on the …více
Abstract:
V prvej časti diplomovej práce vychádzame z vedomostí nadobudnutých z teoretických zdrojov, ktoré sú uvedené v zozname použitej literatúry. V práci je opísaný postup konštrukcie a zostavovania finančného plánu, čo je hlavný cieľ diplomovej práce. V súlade s témou diplomovej práce je finančný plán chápaný ako nástroj finančného riadenia podniku, preto je úvod prvej kapitoly zameraný na definovanie finančného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance