Bc. Adéla Othová

Diplomová práce

The Features of English as a Second Language and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic

The Features of English as a Second Language and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce “The Features of English as a Second and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic“ je kvalitativní výzkum týkající se konkrétních rysů obou přístupů k výuce Anglického jazyka a hledání těch z nich, které se zdají být nejefektivnější. Teoretická část je zaměřena na definice základních pojmů a přístupů, ale také na stručný, popis současné …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Features of English as a Second and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic” is to conduct a qualitative research regarding both ESL and ESL as well as the relation between them. The theoretical part is concentrated on defining the key terms and concepts as well as a brief description of the current situation. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta