Bc. Adéla Othová

Master's thesis

The Features of English as a Second Language and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic

The Features of English as a Second Language and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem diplomové práce “The Features of English as a Second and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic“ je kvalitativní výzkum týkající se konkrétních rysů obou přístupů k výuce Anglického jazyka a hledání těch z nich, které se zdají být nejefektivnější. Teoretická část je zaměřena na definice základních pojmů a přístupů, ale také na stručný, popis současné …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Features of English as a Second and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic” is to conduct a qualitative research regarding both ESL and ESL as well as the relation between them. The theoretical part is concentrated on defining the key terms and concepts as well as a brief description of the current situation. In the practical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta