Mgr. Veronika Pisárová

Diplomová práce

Právo na spravedlivý proces a jeho garance v českém trestním řízení

Fair Trial and its Guarantee in Czech Criminal Proceedings
Abstract:
The thesis is dealing with the fair trial and its guarantee in the Czech Republic. The notion of fair trial is analyzed in view of the national judicatory and European court of human rights. The thesis is particularly focused on specific principles of Czech Criminal Procedure law, the European Convention for the Protection of Human Rights and its Protocol No. 7, which must be followed in order to preserve …více
Abstract:
Práca sa zaoberá právom na spravodlivý proces a jeho zaručením v rámci trestného konania v Českej republike. V práci je pojem spravodlivého procesu analyzovaný s ohľadom na vnútroštátne súdnictvo a Európsky súd pre ľudské práva. Zvlášť sa práca zameriava na špecifické zásady Trestného poriadku, Európskeho dohovoru pre ľudské práva a 7. Protokolu k Dohovoru, ktoré je potrebné dodržať k zachovaniu práva …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta