Kateřina KANIOVÁ

Bachelor's thesis

\rus{Festivali turisticheskoi pesni v CHR kak odin iz vidov turizma}

Festival of Tourist Songs in Czech republic as a type of tourism
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on history, tradition and present of tramp's song festivals in the Czech Republic. Purpose of this thesis is to inform readers about problems of the tramp movement, about beginning and process of the biggest, most popular and well-known tramp's festivals in Bohemia and Moravia. It also includes their brief history that reaches to 20th century for some of the tramp …more
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na historii, tradici a současnost festivalů trampských písní v České republice. Cílem této práce je informovat čtenáře o problematice trampského hnutí, o vzniku a průběhu nejznámějších, největších a nejpopulárnějších trampských festivalů v Čechách a na Moravě. Zahrnuje také jejich stručnou historii, která u některých z níže uvedených festivalů sahá až do 20. století …more
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KANIOVÁ, Kateřina. \rus{Festivali turisticheskoi pesni v CHR kak odin iz vidov turizma}. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Russian for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.