Miroslav DLASK

Bakalářská práce

Zlepšování výrobního procesu - principy štíhlé výroby

Production process improvement - lean manufacturing principles
Anotace:
Tato práce je zaměřena na popis základních principů strategie ?Štíhlé výroby?. Tato strategie se používá ke zlepšování procesů s cílem uspokojení požadavků zákazníka. V první části (Popis problematiky) teoreticky popisuje význam této strategie a její jednotlivé principy. V praktické části je popsán postup při aplikaci těchto principů do praxe. Cílem praktické části je analýza současného stavu výrobního …více
Abstract:
This assignment describe basic ?Lean Manufacturing? principles. This strategy is used to improvement of processes according to customer´s demand. In the first part of assignment are teoreticaly described ?Lean Manufacturing? principles. In the practical part is described process of these principles aplication. The main goal of practical part is current state analysis of Plissee department production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLASK, Miroslav. Zlepšování výrobního procesu - principy štíhlé výroby. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management