Eva Kudzbelová

Bakalářská práce

Právní aspekty propagace zboží a služeb na internetu

Law aspects of promotion of goods and services on the Internet
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice propagace zboží a služeb na internetu a právní regulaci reklamy. Práce bude obsahovat souhrn veřejnoprávní a soukromoprávní regulace reklamy, samoregulace a orgánů dozoru. Dále pak uvedu přehled forem reklamy na internetu. Vysvětlím pojmy jako např. nativní reklama, obsahový marketing nebo marketing ve vyhledávačích. Tyto teoretické poznatky nakonec uplatním …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of online advertising and advertising regulation. Work provides an summary of the advertising regulation and the characterization of the supervisory authority. The following is an overview of forms of advertising on the Internet. It explains terms such as native advertising, content marketing or search engine marketing. The aim si to create an appropriate e-marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

Práce na příbuzné téma

Všechny práce