Lucie Rejzková

Bakalářská práce

Digitalizace účetních agend a účetního výkaznictví

Digitization of accounting and financial reporting
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice využití výpočetní techniky a internetu v účetnictví. Vymezuje základní pojmy účetnictví a popisuje historický vývoj využívaných účetních forem a technik. Přes charakteristiku oběhu účetního a elektronického účetního dokladu se dostává k principu elektronického podpisu a ke konverzi účetních dokladů. Dále se zabývá outsourcingem a využitím internetu v účetnictví …více
Abstract:
The thesis occupies with the issue of the use of computer technology and the Internet in accounting. It defines the basic concepts of accounting and describes the historical development of accounting forms and techniques. Despite the outstanding characteristics of the accounting and electronic accounting documents gets to the principle of the electronic signature and the conversion of accounting documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Gabriela Ďurianová
  • Oponent: Michal Hora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67812

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku