Bc. Vladimír Beneš

Diplomová práce

Výkon trestu odnětí svobody v českých věznicích

Imprisonment in the Czech prisons
Anotace:
Hlavním cílem mé diplomové práce, pro kterou jsem si zvolil téma „Výkon trestu odnětí svobody v českých věznicích“, je přiblížit stávající systém výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích širší veřejnosti, a to od nástupu odsouzeného do výkonu trestu, až po jeho propuštění. Chci zde především charakterizovat hlavní účel výkonu trestu odnětí svobody, kterým je náprava odsouzeného a metody a postupy …více
Abstract:
The main goal of my diploma thesis, for which I chose the topic "Execution of imprisonment in Czech prisons", is to bring the current system of imprisonment in Czech prisons closer to the general public, from the beginning of a convicted person until his release. I would like to primarily characterize the main purpose of serving a custodial sentence, which is to remedy a convict and the methods and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Děkan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní