Theses 

Productie van fietsen in Tsjechië met speciale aandacht voor het Nederlandse bedrijf Bike Fun International – Aneta BITTNEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aneta BITTNEROVÁ

Bakalářská práce

Productie van fietsen in Tsjechië met speciale aandacht voor het Nederlandse bedrijf Bike Fun International

Production of bicycles in the Czech Republic with special focus on the Dutch company Bike Fun International

Anotace: Tématem práce je výroba kol v České Republice od jejích počátků po současnost se speciálním zaměřením na nizozemskou firmu Bike Fun International. První část práce je věnována stručnému nástinu historie výroby jízdních kol na našem území, který zároveň slouží jako podklad pro formulaci možných důvodů, proč se nizozemský investor rozhodl právě zde započít svou výrobu jízdních kol. Stěžejní část práce je poté věnována samotné analýze společnosti Bike Fun International, jejímž cílem je mimo jiné posoudit úspěšnost této firmy a jejíž výsledky dále slouží k formulaci možného budoucího nástinu vývoje firmy. Závěr práce je věnován krátkému zamyšlení nad možným budoucím vývojem výroby kol obecně.

Abstract: The main aim of the thesis is to analyse the production of bicycles in the Czech Republic with special focus on the Dutch company Bike Fun International. The first part briefly investigates a history of the bicycle production in the country and also helps to reveal possible reasons why have the Dutch investor decided to begin his production right in this country. The main part of the thesis is dedicated to analyzing of the company itself. The purpose of the analysis is to assess the success of the company and the results of the analysis also serve to formulation of a possible future development of the company. The end of the thesis describes possible future developments in the bicycle industry in general.

Klíčová slova: analýza, výroba kol, Bike Fun International, PEST analýza, SWOT analýza, Porter, jízdní kolo, prognóza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Kříž, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BITTNEROVÁ, Aneta. Productie van fietsen in Tsjechië met speciale aandacht voor het Nederlandse bedrijf Bike Fun International. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz