Lenka Pekařová

Bakalářská práce

Význam kyseliny hyaluronové a jejího metabolismu v průběhu poškození plicní tkáně

The Importance Of Hyaluronic Acid And Its Metabolism During The Lund Tissue Injuries
Anotace:
V této bakalářské práci se budu zabývat kyselinou hyaluronovou a její úlohou v plicích. V první a druhé kapitole budu popisovat tuto kyselinu, její zařazení, metabolismus a interakč-ních partnerů v organizmu. Ve třetí kapitole vysvětlím fyziologickou roli kyseliny hyalurono-vé v plicní tkáni. Poslední kapitola bude věnována různým plicním patologiím a vztahu kyse-liny hyaluronové k jednotlivým nemocem …více
Abstract:
In this bachelor thesis is describing hyaluronic acid and its role in lungs. The first and second chapters are focus on hyaluronic acid, its classification, metabolism and description of intera-ction partners in the organism. In the third chapter physiological role of hyaluronic acid in lung tissue is explain. The last chapter devotes to various pulmonary pathologies and the rela-tionship of hyaluronic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Lierová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pekařová, Lenka. Význam kyseliny hyaluronové a jejího metabolismu v průběhu poškození plicní tkáně. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická