Bc. Marie Gregárková

Bakalářská práce

České časopisy pro děti a mládež vydávané do roku 1918

Czech Periodicals for Children and Youth Published to 1918
Anotace:
Práce se nejprve zabývá vývojem české periodické dětské četby vydávané do roku 1918 z hlediska chronologie a výchovných cílů. Popisuje čtrnáct konkrétních periodik, jejich ideovou náplň i hmotnou podobu. Druhá část práce se věnuje čtenářské a vydavatelské obci. V závěru se zamýšlí nad významem tohoto materiálu pro soudobou historiografii.
Abstract:
This work deskribes chronological development of czech periodical for children and youth publishing to 1918. The firs part brings informations about fourteen actual periodicals. The following part deals with readers and Publishers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta