Bc. Věra Valentová

Diplomová práce

Činnost a hospodaření České pošty

Activity and the financial management of the Czech post
Anotace:
Práce je zaměřena na činnost a hospodaření České pošty s. p. za období 2014-2018. Cílem je na základě analýzy, komparace a deskripce zhodnotit hospodaření a činnost státního podniku v letech 2014-2018 a poté stanovit, zda restrukturalizace měla vliv na lepší hospodářský výsledek. Práce je koncipována na část teoretickou a praktickou. První část seznamuje okrajově s nedokonalými trhy a jejich strukturami …více
Abstract:
This work is focused on the management and activity of the company Česká pošta s. p. (Czech post, the state company) during the period of 2014-2018. The goal is to evaluate the management and the activity of this state company based on analysis comparison and description in the period of 2014-2018 and then to determine if the restructuring had an impact for a better profit. The work is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/prfrk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa