Bc. Jiřina Foltysová

Diplomová práce

Have to hit her ... Do Current Services Meet Service Needs of Kosovar Victims of Domestic Violence?

Have to hit her ... Do Current Services Meet Service Needs of Kosovar Victims of Domestic Violence?
Anotace:
Přehledová studie si klade za cíl porozumění role násilí na ženách v kontextu ozbrojených národnostně nacionalistických konfliktů. Specificky se zaměřuje na určení potřeb podpory Kosovských Albánek - primárních obětí domácího násilí a ohodnocení jejich naplnění součastnými sociálními službami. Autorka zjišťuje, že oběti potřebují především podporu vedoucí k navýšení jejich zdrojů a ke změně nerealistických …více
Abstract:
This theoretical study attempts to contribute to the academic understanding of the role of gender violence within the context of ongoing ethnonational conflict by paying attention to the role of domestic violence within context of post conflict reconstruction of the welfare state in Kosovo. Two service needs of Kosovo Albanian female primary victims of domestic violence were identified, as follows …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce