Bc. Petra Hnilicová

Diplomová práce

Příspěvek ke kategorii nonsensu. Se zaměřením na vybrané teoretické a umělecké projevy 60. - 70. let 20. století.

Contribution to the category of nonsense. With a focus on chosen theoretical and artistic expressions of 1960's and 1970's.
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Příspěvek ke kategorii nonsensu“ s podtitulem „Se zaměřením na vybrané teoretické a umělecké projevy 60. - 70. let 20. století“ nahlíží nonsens z několika úhlů. Pokouší se tak obhájit jeho estetickou platnost. První část je věnována historickému úvodu do problematiky. Analyzovány jsou texty Edwarda Leara, Lewise Carrolla a Christiana Morgensterna. Druhá část ospravedlňuje …více
Abstract:
Diploma thesis “Contribution to the category of nonsense” with subtitle “With a focus on chosen theoretical and artistic expressions of 1960's and 1970's” is looking at nonsense from several angles. It is trying to defend its aesthetical validity. The first part is devoted to the historical introduction into the issues. The texts of Edward Lear, Lewis Carroll and Christian Morgenstern are analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia

Práce na příbuzné téma