Theses 

Osobnost a život P. Josefa Olejníka – Eva KAMARÁDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teologie / Křesťanská výchova

Eva KAMARÁDOVÁ

Diplomová práce

Osobnost a život P. Josefa Olejníka

Personality and life of Father Josef Olejník

Anotace: V práci je předložena biografie P. Josefa Olejníka v kontextu s dobou, v níž žil. Text sleduje zrání tohoto člověka a jeho působení jako hudebníka a kněze, přičemž je kladen důraz na události, které vystihují charakter a formování jeho celkové osobnosti. Ve stručnosti jsou zmíněny historické okolnosti, které ovlivnily jeho životní cestu.

Abstract: The thesis presents biography of Father Josef Olejník in the context of the epoch he lived in. The text monitors his development as a person as well as his service as a musician and a priest, while emphasizing events that describe the character and formation of his personality. The thesis also briefly mentions historical background that influenced his path of life.

Klíčová slova: Josef Olejník, osobnost, kněz, pedagog, gregoriánský chorál, liturgická hudba, sbor, Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KAMARÁDOVÁ, Eva. Osobnost a život P. Josefa Olejníka. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz