Bc. Vladimír Linhart

Diplomová práce

Draft songs wood-based material with fire-resistant properties

Návrh skladby materiálu na bázi dřeva s protipožárními vlastnostmi
Anotace:
AbstraktJméno :Vladimír LinhartNázev práce :Návrh skladby materiálu na bázi dřeva s protipožárními vlastnostmiAbstrakt :Předmětem práce bylo navrhnout optimální skladbu materiálu na bázi dřeva s protipožárními vlastnostmi. Navržený materiál bude uplatnitelný na dveřní vchodová křídla. Byly zkoumány různé druhy vhodných lepidel. Lepidla byla testována na kvalitu lepeného spoje a pevnost lepení kompozitního …více
Abstract:
AnnotationName:Vladimír LinhartName of the thesis:Designing of wood-base fire-resistant material.Annotation:The topic of my thesis was to create the optimal composition of wood-based material with fire-resistant ability. Proposed material will be mainly applied on the front doors. There was a research done on different kinds of adhesive. The glue was tested for its quality of the glued joints and bonding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Pavel Král
 • Oponent: Jan Mimra, externi

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Diplomová práce je podle rozhodnutí děkana LDF ze dne 4.4.2016 neveřejná. Autor nesouhlasí se zveřejněním v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací.
The thesis is the Dean's decision dated April 4, 2016 LDF public. The author objects to publication in accordance with § 47b of the Act no. 111/1998 Coll . on universities , as amended , and in accordance with directives on the publication of university theses.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4tf02q 4tf02q/4
8. 4. 2016
Složky
Soubory
Halíčková, K.
10. 5. 2016
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
9. 5. 2016
Halíčková, K.
10. 5. 2016
Halíčková, K.
10. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.