Jan Pejsar

Bakalářská práce

Streamovací server v prostředí linuxu a s podporou IPv6

Stream Server in Linux with IPv6 Support
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na návrh a implementaci nízkorozpočtového streamovacího serveru v prostředí Linuxu, který již bude podporovat Internet protokol verze 6, určený pro vysílání zábavního obsahu v reálném čase, jako jsou například seriály, filmy nebo živý streaming z web kamery. K dosažení tohoto cíle bude použit jednodeskový počítač Raspberry Pi, který je jak rozměrově malý, tak …více
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis is to focus on the design and implementation of cheap linux server running on OSLinux,which will support the Internet protocol version 6, dedicated to streaming of media in real time which consists of serials, movies, live streams from webcams. In pursue of this I am using the Raspberry Pi,which is small and cheap one board system, the operating system used will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Lukáš Kapičák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava