Bc. Katarína Paliderová

Bakalářská práce

Stereotypy a predsudky ako ukazovatele mýtu alebo faktu slovensko-poľských vzťahov

Stereotypes and Prejudices as Indicators of Myth or Fact in Slovakian-Polish Relations
Abstract:
The bachelor’s diploma thesis Stereotypes and Prejudices as Indicators of Myth or Fact in Slovakian-Polish Relations deals with negative cultural stereotypes, which are occuring in the present. The main goal is based on refutation or confirmation veracity of individual stereotypes on the basis of information, which they are rising from. In four chapters with the help of comparative and syntactic analysis …více
Abstract:
Bakalárska práca Stereotypy a predsudky ako ukazovatele mýtu alebo faktu slovensko-poľských vzťahov, pojednáva o negatívnych stereotypoch, ktoré sa vyskytujú v súčasnosti. Hlavný cieľ je založený na vyvrátení alebo potvrdení ich pravdivosti, na základe informácií, z ktorých vychádzajú. V štyroch kapitolách pomocou komparatívnej a syntakticko-analytickej metódy sumarizuje definíciu hlavných pojmov, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Simona Švandová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu