Theses 

Stereotypy a predsudky ako ukazovatele mýtu alebo faktu slovensko-poľských vzťahov – Bc. Katarína Paliderová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Bc. Katarína Paliderová

Bakalářská práce

Stereotypy a predsudky ako ukazovatele mýtu alebo faktu slovensko-poľských vzťahov

Stereotypes and Prejudices as Indicators of Myth or Fact in Slovakian-Polish Relations

Abstract: The bachelor’s diploma thesis Stereotypes and Prejudices as Indicators of Myth or Fact in Slovakian-Polish Relations deals with negative cultural stereotypes, which are occuring in the present. The main goal is based on refutation or confirmation veracity of individual stereotypes on the basis of information, which they are rising from. In four chapters with the help of comparative and syntactic analysis method it summarizes the definition of the main concepts, development of Slovakian-Polish relations in socio-historical context, analysis of 10 cultural stereotypes or prejudices and cooperation, whereby untrue stereotypes can be alleviated.

Abstract: Bakalárska práca Stereotypy a predsudky ako ukazovatele mýtu alebo faktu slovensko-poľských vzťahov, pojednáva o negatívnych stereotypoch, ktoré sa vyskytujú v súčasnosti. Hlavný cieľ je založený na vyvrátení alebo potvrdení ich pravdivosti, na základe informácií, z ktorých vychádzajú. V štyroch kapitolách pomocou komparatívnej a syntakticko-analytickej metódy sumarizuje definíciu hlavných pojmov, vývoj slovensko-poľských vzťahov v sociálno-historickom kontexte, analýzu 10 kultúrnych stereotypov alebo predsudkov a spoluprácu, pomocou ktorej môžu byť nepravdivé stereotypy zmiernené.

Klíčová slova: stereotypy, predsudky, slovensko-poľské vzťahy, kultúra, negatívne stereotypy, spolupráca, stereotypes, prejudices, Slovakian-Polish relations, culture, negative stereotypes, cooperation

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Simona Švandová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz