Bc. Martin Drozda

Diplomová práce

Týnečtí rychtáři a pudmistři v 18. a 1. polovině 19. století

Vogts and burgomasters of Velký Týnec in 18th and first half of 19th century
Anotace:
Magisterská práce pojednává o představitelích poddanské samosprávy (rychtář, pudmistr) v 18. a 1. polovině 19. století na olomoucké kapitulní prebendě Velký Týnec. Sleduje genezi a vývoj těchto úřadů, rámcově od 13. století, zejména však dobu posledních 150 let existence patrimoniálního systému. Práce seznamuje s proměnami těchto úřadů zejména během osvícenských reforem a dalšího prosazování se státu …více
Abstract:
The master's thesis is about representatives of servile local government (vogt, burgomaster) of capitular prebend Velký Týnec in the 18th century and the first half of the 19th century. It follows genesis and development of these offices, generally from the 13th century, but more consistently it follows the last 150 years existence of patrimonial system. The thesis describes the changes of these offices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta