Bc. Diana Sargozhina

Bakalářská práce

External and internal factors of prosperity SME

External and internal factors of prosperity SME
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je identifikovat faktory prosperity malých a středních podniků ne Jen obecně, ale v konkretizovaném podniku. Tento studie zkoumá, jaké jsou vnější a vnitřní faktory Prosperita malých a středních podniků. V teoretické části popisuji definice malého a středního podniku, jeho význam, vnější a vnitřní Faktory prosperity malých a středních podniků. V praktické části popisuji …více
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to identify the factors of prosperity of small and medium sized enterprises not only in general sense, but in the concreate enterprise. This study examines what are the external and internal factors of prosperity of SME. In the theoretical part I describe definition of SME, its importance, external and internal factors of prosperity of SME. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní