Theses 

External and internal factors of prosperity SME – Bc. Diana Sargozhina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Diana Sargozhina

Bakalářská práce

External and internal factors of prosperity SME

External and internal factors of prosperity SME

Anotace: Cílem této bakalářské práce je identifikovat faktory prosperity malých a středních podniků ne Jen obecně, ale v konkretizovaném podniku. Tento studie zkoumá, jaké jsou vnější a vnitřní faktory Prosperita malých a středních podniků. V teoretické části popisuji definice malého a středního podniku, jeho význam, vnější a vnitřní Faktory prosperity malých a středních podniků. V praktické části popisuji vnější a vnitřní faktory prosperity založené na konkretizovaný podnik. Následná část rovněž vyjadřuje hodnocení podniku a jeho návrhy na zlepšení.

Abstract: The main purpose of this bachelor thesis is to identify the factors of prosperity of small and medium sized enterprises not only in general sense, but in the concreate enterprise. This study examines what are the external and internal factors of prosperity of SME. In the theoretical part I describe definition of SME, its importance, external and internal factors of prosperity of SME. In the practical part I describe external and internal factors of prosperity based on the concreate enterprise. Subsequent part also expresses evaluation of the enterprise and its suggestions for improvement.

Keywords: Enterprise, external, factor, internal, medium, small, SME.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz