Theses 

Postavení Katolické církve v litovelském okrese v padesátých letech dvacátého století. – Petr PÁLENÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teologie / Teologické nauky

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Petr PÁLENÍK

Bakalářská práce

Postavení Katolické církve v litovelském okrese v padesátých letech dvacátého století.

The Situation of the Catholic Church in deanery of Konice after World War II.

Anotace: Bakalářská práce "Postavení Katolické církve v litovelském okrese v padesátých letech dvacátého století" stručně popisuje postupné omezování svobod katolické církve v Československu po převzetí moci Komunistickou stranou Československa. Hlavní pozornost je věnovaná náboženské situaci v okrese Litovel od roku 1948 do roku 1960. Práce sleduje postoje duchovních v reakci na omezování svobody církve, kdy téměř o všech církevních záležitostech nerozhodovali církevní představitelé, ale státní moc prostřednictvím církevních tajemníků. Dále se zabývá kolektivizací zemědělství, omezováním výuky náboženství a snahou o sekularizaci společnosti.

Abstract: Bachelor thesis "The position of the Catholic Church in the Litovel District in the 1950s" briefly describes the gradual restriction of freedom of the Catholic Church in Czechoslovakia after the seizure of power by the Communist Party of Czechoslovakia. The main focus is the situation of religion in the Litovel district from 1948 to 1960. The work focuses on the attitude of clergymen in response to restrictions on the freedom of the church, when church leaders could hardly make any decisions regarding religious matters, which were decided by state institutions and carried out by church secretaries. It also deals with the collectivization of agriculture, the reduction of religious teachings, and the attempt to secularize society.

Klíčová slova: Duchovní, farnost, náboženství, okres, sekularizace, tajemník.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=199841 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

PÁLENÍK, Petr. Postavení Katolické církve v litovelském okrese v padesátých letech dvacátého století.. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:05, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz