Bc. Klára Baková

Master's thesis

Finanční akcelerátor v Evropě po finanční krizi

Financial accelerator in Europe after the financial crisis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá mechanismem finančního akcelerátoru. Konkrétně zkoumá procykličnost úvěrových marží v Evropě před finanční krizí a po finanční krizi, s dodatečným rozdělením na malé, střední a velké banky. Empirická analýza využívá regresní model panelových dat s fixními efekty a poskytuje empirický robustní důkaz, že během finanční krize a po ní se na evropském bankovním trhu takové chování …more
Abstract:
The diploma thesis is concerned with the mechanism of a financial accelerator. In particular, it examines the procyclicality of credit margins in Europe before the financial crisis and after the financial crisis, with additional allocation to small, medium and large-sized banks. The empirical analysis adopts panel regression model with fixed effects and provides empirical robust proof that such behavior …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
  • Reader: Zuzana Kučerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta