Bc. Klára Baková

Diplomová práce

Finanční akcelerátor v Evropě po finanční krizi

Financial accelerator in Europe after the financial crisis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mechanismem finančního akcelerátoru. Konkrétně zkoumá procykličnost úvěrových marží v Evropě před finanční krizí a po finanční krizi, s dodatečným rozdělením na malé, střední a velké banky. Empirická analýza využívá regresní model panelových dat s fixními efekty a poskytuje empirický robustní důkaz, že během finanční krize a po ní se na evropském bankovním trhu takové chování …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with the mechanism of a financial accelerator. In particular, it examines the procyclicality of credit margins in Europe before the financial crisis and after the financial crisis, with additional allocation to small, medium and large-sized banks. The empirical analysis adopts panel regression model with fixed effects and provides empirical robust proof that such behavior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
  • Oponent: Zuzana Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta