Helena Havlová

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u pacienta s diabetem mellitem 2.typu

Nursing Process in a Patient with Type 2 Diabetes Mellitus
Anotácia:
Havlová, Helena, Dis. Ošetřovatelský proces u pacienta s diabetem mellitem II. typu. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH. Praha. 2021. 71 s. Tématem této bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s diabetem mellitem II. typu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Toto téma bylo zvoleno z toho důvodu …viac
Abstract:
HAVLOVÁ, Helena. Nursing process for the type 2 diabetes mellitus patient. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH. Prague. 2021. 71 pages. The topic of this bachelor thesis is the nursing process for the 2 diabetes mellitus patient. The work is divided into theoretical and practical part. I chose this topic because it is very close to me, because a large …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2022
  • Vedúci: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická