Bc. Tomáš PETURA

Diplomová práce

Technologie WPF a Silverlight

WPF and Silverlight technologies
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je rešerše literárních zdrojů na téma WPF a Silverlight, rozbor o výhodách těchto technologií, jejich využití v konkrétních aplikací a studijní opora pro studenty zajímající se o tyto technologie spolu s testovými otázkami, pro ověření jejich znalostí.
Abstract:
The content of these thesis is literature search on WPF and Silverlight. Analysis of the benefits of these technologies, their use in the specific applications and educational support for students who are interested in these technologies, with test questions to verify their knowledge.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012
Zveřejnit od: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETURA, Tomáš. Technologie WPF a Silverlight. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie