Žaneta Juřičková

Diplomová práce

Finanční a strategická analýza vybraného podniku (Český porcelán, a.s.)

Financial a strategic analysis of the company Český porcelán, a. s.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vypracování finanční a strategické analýzy společnosti Český porcelán, a. s. za období 2014 až 2018. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, metodické a praktické. Metodická část se věnuje popisu základních metod a ukazatelů finanční analýzy. Poté následuje rozbor bankrotního a bonitního modelu a zhodnocení predikce finanční tísně. Dále je provedena analýza okolí a …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to prepare financial and strategic analysis of porcelain manufacturing company Český porcelán, a. s. in the period from 2014 to 2018. The diploma thesis is divided into two parts, methodical and practical. The methodical part is devoted to the description of basic methods and indicators of financial analysis. The next part is focused on bankruptcy models and credit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Anna Staňková
  • Oponent: Petr Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79038