Theses 

Analýza odchylek jako nástroj řízení a kontroly v podniku – Bc. Hana Brchaňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Hana Brchaňová

Bakalářská práce

Analýza odchylek jako nástroj řízení a kontroly v podniku

Variance analysis as a tool for managing and controlling in an enterprise

Anotace: Předmětem této bakalářské práce s názvem „Analýza odchylek jako nástroj kontroly a řízení podniku“ jsou rozdílové metody sledování nákladů, které mohou sloužit jako nástroj efektivního řízení podniku v rukou managementu. Teoretická část práce se v úvodu zběžně zabývá systémem manažerského účetnictví a jeho subsystémů a dále se zaměřuje na popis metod evidence nákladů a analýzy odchylek spolu s následnou klasifikací nejběžnějších typů odchylek. Druhá část práce se zabývá praktickou aplikací těchto metod v podnikové praxi, vyhodnocením účinnosti této praxe a doporučením možných opatření.

Abstract: The subject of the thesis entitled "Variance analysis as a tool for managing and controlling in an enterprise" are methods of monitoring costs, which can serve as an effective management tool in the hands of management. The theoretical part of the thesis breafly deals with the introduction to managerial accounting system and its subsystems and then focuses on the description of methods of recording costs and variance analysis, together with subsequent classification of the most common types of deviations. The second part deals with the practical application of these methods in business practice, evaluating the effectiveness of this practice and recommending possible measures.

Klíčová slova: odchylka, analýza odchylek, standard, norma, řízení podle odchylek, controlling

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:01, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz