Bc. Jana Kremlová

Bakalářská práce

Příprava umělé sociální sítě pro předmět Sociální sítě

Preparation of artificial social network for subject Social networks
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací přípravy umělé sociální sítě pro předmět Sociální sítě, který se vyučuje na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Obsahem je vysvětlení pojmu sociální síť, hlavní metody jazyků PHP, JavaScript, HTML a SQL, návrh datového modelu a popis vytvořené aplikace.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the preparation and implementation of an artificial social network for the subject Social Networks, which is taught at the Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice. It contains the explanation of the term social network, the main method of languages PHP, JavaScript, HTML and SQL, design of data model and description of the created application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Panuš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kremlová, Jana. Příprava umělé sociální sítě pro předmět Sociální sítě. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě