Bc. Jana Kremlová

Bachelor's thesis

Příprava umělé sociální sítě pro předmět Sociální sítě

Preparation of artificial social network for subject Social networks
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací přípravy umělé sociální sítě pro předmět Sociální sítě, který se vyučuje na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Obsahem je vysvětlení pojmu sociální síť, hlavní metody jazyků PHP, JavaScript, HTML a SQL, návrh datového modelu a popis vytvořené aplikace.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the preparation and implementation of an artificial social network for the subject Social Networks, which is taught at the Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice. It contains the explanation of the term social network, the main method of languages PHP, JavaScript, HTML and SQL, design of data model and description of the created application.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Jan Panuš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kremlová, Jana. Příprava umělé sociální sítě pro předmět Sociální sítě. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Informatics in Public Administration