Bc. Simona Mertlová

Bakalářská práce

IN-COME dotazník a jeho souvislost s pojetím pomoci a kontroly v prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

IN-COME questionary with its connection with conception of support and control in NZDM.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využíváním income dotazníků v prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v souvislosti s pojetím pomoci a kontroly. Teoretická část je rozdělena do tří částí. První se věnuje konceptu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z hlediska vymezení cílů, klienta a definování problému klienta. Druhá část se zaměřuje na práci s klientem v zařízení, seznamuje s konceptem …více
Abstract:
Bachelor’s work is concerned with exploitation income questionaries in the background of NZDM in connection of support and control conception. Theoretical part is divided into three sections. First attends to concept of NZDM in term of aims, client determination and definition of the client’s problems. Second section is focusing on work with client in the organization, apprises with conception of derive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií