Bc. Lukáš Vavrčík

Diplomová práce

Proces vyhledávání lokalit hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR: případová studie Pracovní skupiny pro dialog

The process of siting a deep geological repository of radioactive waste in the Czech republic: a case study of the Working group for dialogue
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou procesu vyhledávání vhodných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu v České republice. Na základě teoretického podkladu metodiky RISCOM analyzuje činnost pracovní skupiny pro dialog a mapuje vývoj procesu od jeho počátku.
Abstract:
This diploma thesis deals with the process of searching for suitable sites for the construction of a deep repository of nuclear waste in the Czech Republic. Based on the theoretical background of the RISCOM methodology, this thesis tries to analyze the work of the Working group for dialogue and catch the development of the whole process from its inception.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií