Bc. Lenka Marečková

Master's thesis

Tělesný hendikep a prostor: autoetnografie hendikepujícího města

Physical disability and space: autoethnography in a disabling city
Abstract:
Práce se zabývá způsobem, jakým je konstruován tělesný hendikep v městském prostoru. Pro její teoretické ukotvení je klíčové představení konceptu hendikepujícího města. Podle něj je hendikep nikoliv individuální daností, nýbrž je vytvářen na základě normativně konstruovaného fyzického prostoru. Tento pohled vychází z kritiky medicinského a esencializujícího pohledu na hendikep jako na něco, co je neměnným …more
Abstract:
The diploma thesis discusses the issue of the construction of physical disability in the city. The key concept here is a disabling city. According to this concept, disability is not an objective feature, but is produced within a normatively constructed physical space. This perspective is based on the critique of medical and essentialist approaches to disability; on the contrary, it helps to change …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.