Vladimír Pavlík

Bakalářská práce

Ekonomická analýza vlivu extrémních výkyvů počasí na provoz a návratnost investic malých vodních elektráren v ČR v letech 2000-2015

Economic analysis of influence of weather extremes on working and return on investment of small hydropower plants in the Czech republic betwen 2000-2015
Anotace:
Investice do malých vodních elektráren je i dnes ekonomicky velmi výhodná. Vzhledem k evropským a státním dotacím je doba návratnosti investice do MVE mnohdy poloviční, než jakou garantuje stát, resp. Energetický regulační úřad. Zde dochází k určité asymetrii informací mezi státem jakožto subjektem poskytujícím dotaci a provozovatelem MVE. Potenciál těchto zařízení není vyčerpán, ale v současné době …více
Abstract:
Nowadays, investments to small hydroelectric power stations are still highly profitable. Return on investment of a small hydroelectric power station is frequently half the period guaranteed by the state or by energy regulatory authority (Energy Regulatory Office, ERO). There is an information asymmetry among the state, as the entity that providing a subsidy, and operator of a small hydroelectric power …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Jan Macháč
  • Oponent: Jiří Louda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52310

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství