Milan Zeus

Bachelor's thesis

Legálně dostupné drogy a jejich vliv na zdraví studentů

Abstract:
V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou legálně dostupných drog a jejich vlivem na zdraví studentů středních škol. Hlavním cílem bylo zjištění, jaké zkušenosti mají studenti s užíváním legálně dostupných drog, do jaké míry si uvědomují s nimi spojená zdravotní rizika a jak hodnotí prevenci, týkající se této problematiky na školách a také jejich názor na vliv rodiny.Teoretická část se věnuje …more
Abstract:
The topic of my Bachelor´s thesis was a research on legally accessible drugs and their effect on high-school students´ health. The main objective was to research the type and level of experience with legally accessible drugs among students and their level of awareness of the connected health risks. The related research also studied how these students view the prevention in schools regarding this topic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2021

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme:
Učitelství praktického vyučování a praktického výcviku