Bc. Eva Šponerová

Diplomová práce

Analýza výskytu a přenos genu pro enterotoxin A u druhu Staphylococcus aureus

Anotace:
Ve své diplomové práci jsem provedla horizontální přenos genu sea, kódujícího enterotoxin A, do recipientního kmene Staphylococcus aureus prostřednictvím dvou mírných fágů serologické skupiny F.
Abstract:
In this work, the horizontal transfer of the sea gene, which encodes emetic enterotoxin A, into the recipient strain of Staphylococcus aureus through two temperate bacteriophages (family Siphoviridae) of the serological group F is described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta