Shoira Ibragimova

Bakalářská práce

Trendy v rozvoji zdravotního cestovního ruchu v České republice

Trends of development in the medical tourism in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje analýze zdravotního cestovního ruchu v ČR. První část práce na základě výsledků literárního šetření popisuje jednotlivé odvětví zdravotního cestovního ruchu, jejich služby a historii. Cílem práce je zanalyzovat moderní trendy v rozvoji zdravotního cestovního ruchu v ČR. Pro dosažení cíle analytická část práce vychází ze sekundárního šetření (analýz a statistik ČSÚ, SLL, ÚZIS …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of health tourism in the Czech Republic. The first part describes the health tourism branches, their services and history on the results of the literature survey. The aim is to analyze the latest trends in the development of the medical tourism in the Czech Republic. To achieve the aim is analytical part based on the secondary survey (analysis and CSO statistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví