Theses 

Nejčastější obtíže žen v klimakteriu – Bc. Karin Hannigová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Karin Hannigová

Bachelor's thesis

Nejčastější obtíže žen v klimakteriu

The most frequent troubles of climacteric women

Abstract: Tématem bakalářské práce je Nejčastější obtíže žen v klimakteriu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na problematiku týkající se klimakteria, terapii estrogenního deficitu a péče porodní asistentky o ženy v tomto životním období. Výzkumná část tvoří rozbor dotazníkového šetření. U vybraného souboru respondentek byly vyhledány nejčastější obtíže, které ženy trápí a jejích řešení těchto obtíží.

Abstract: The topic of the bachelor thesis is The most frequent troubles of cimacteric women. The tesis is divided into two parts. Theoretical part is focused on problematique of menopause, estrogen defficiency therapy and midwife care for women in climactecic period. Research part consists of from inquiry analysis. A sample of women with most frequent climacteric troubles was selected, furthemore were these women asked about how do they deal with those troubles themselves.

Keywords: Klimakterium, menopauza, hormonální substituční terapie, symptomy estrogenního deficitu

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: MUDr. Jitka Sobotková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30198 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hannigová, Karin. Nejčastější obtíže žen v klimakteriu. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 09:20, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz