Mgr. Martin Mareš

Bakalářská práce

Jocelyn Pearston/Pierston as a tragic hero in The Pursuit Of The Well-Beloved and The Well-Beloved by Thomas Hardy

Jocelyn Pearston/Pierston as a tragic hero in The Pursuit Of The Well-Beloved and The Well-Beloved by Thomas Hardy
Anotace:
Účelem této práce je analýza charakteru postavy Jocelyna Pierstona/Pearstona jako tragického hrdiny. Práce se zaměřuje zejména na dvě knihy – The Pursuit of the Well-Beloved a The Well-Beloved a je rozdělena na dvě kapitoly, přičemž preferována je druhá kniha. První polovina práce se věnuje konceptu tragického hrdiny dle Aristotela, jeho použití a nezbytným podmínkám pro hrdinu, aby tak mohl být označen …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the character of Jocelyn Pierston/Pearston as a tragic hero. The thesis focuses on two novels – The Pursuit of the Well-Beloved and The Well-Beloved and is divided into two main chapters, while the latter novel is preferred. The first half of the work is dedicated to the Aristotelian concept of the tragic hero, its usage and the conditions for a protagonist to be …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Martina Bilá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta