Mgr. Martin Mareš

Bachelor's thesis

Jocelyn Pearston/Pierston as a tragic hero in The Pursuit Of The Well-Beloved and The Well-Beloved by Thomas Hardy

Jocelyn Pearston/Pierston as a tragic hero in The Pursuit Of The Well-Beloved and The Well-Beloved by Thomas Hardy
Abstract:
Účelem této práce je analýza charakteru postavy Jocelyna Pierstona/Pearstona jako tragického hrdiny. Práce se zaměřuje zejména na dvě knihy – The Pursuit of the Well-Beloved a The Well-Beloved a je rozdělena na dvě kapitoly, přičemž preferována je druhá kniha. První polovina práce se věnuje konceptu tragického hrdiny dle Aristotela, jeho použití a nezbytným podmínkám pro hrdinu, aby tak mohl být označen …more
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the character of Jocelyn Pierston/Pearston as a tragic hero. The thesis focuses on two novels – The Pursuit of the Well-Beloved and The Well-Beloved and is divided into two main chapters, while the latter novel is preferred. The first half of the work is dedicated to the Aristotelian concept of the tragic hero, its usage and the conditions for a protagonist to be …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: Mgr. Martina Bilá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta