Bc. Matěj Štěpánek

Diplomová práce

Automatické zodpovídání dotazů a internetové vyhledávače

Question-answering system and internet search engines
Anotace:
Práce se zabývá problematikou automatického zodpovídání dotazů v přirozeném jazyce. V teoretické části jsou představeny některé již existující systémy pro automatické zodpovídání dotazů a metody, které jsou v nich použity. Praktická část popisuje návrh vlastního systému pro češtinu, který získává data dynamicky z internetového vyhledávače a na otázku vrací relevantní odstavec textu.
Abstract:
This thesis deals with question answering. The theoretical part presents some existing question answering systems and methods that are used in them. The practical part describes design of the own system for Czech, which receives data dynamically from a web searcher and for given question returns the paragraph that most likely contains an answer.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky