Bc. Klára Čapková

Diplomová práce

Vývoj závazku k celoživotní abstinenci u pacientů během režimové odvykací léčby závislosti na alkoholu – analýza metodou zakotvené teorie

Commitment to a lifetime abstinence among addicted in-patients during their alcohol withdrawal treatment – grounded theory analysis
Anotace:
Studie přispívá k porozumění terapeutické změně, ke které dochází u pacientů léčících se v odvykací léčbě závislosti na alkoholu využívající prvky tzv. Skálova léčebného systému. Ačkoliv je v ČR tento typ léčby velmi rozšířeným, postrádáme studie, které by nám objasnily, jak se vyvíjí závazek pacientů k celoživotní abstinenci, která je explicitním cílem léčby. Teoretický úvod poskytuje přehled základních …více
Abstract:
The thesis contributes to the understanding of therapeutic change of in-patients during an alcohol withdrawal treatment based on Skála’s treatment system. Although this type of treatment is wide-spread across the Czech Republic, we lack empirical studies enlightening the development process of patients’ commitment to a lifetime abstinence which is the explicit treatment goal. Theoretical introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií