Mgr. Petra Martinková

Master's thesis

Vliv dysgrafie na výtvarný projev žáka a užití výtvarných vyjadřovacích prostředků jako nástroje edukační podpory

Influence of dysgraphia on pupils art expression and use of art means of expression as an educational support tool
Abstract:
Diplomová práce „Vliv dysgrafie na výtvarný projev žáka a užití výtvarných vyjadřovacích prostředků jako nástroje edukační podpory“ je rozdělena na dvě části. Na první část teoretickou a druhou část praktickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly. První kapitola pojednává o vývojové psychologii od početí do období mladšího školního věku. Druhá kapitola se zabývá vymezením specifických poruch učení …more
Abstract:
Diploma thesis “Influence of dysgraphia on pupil´s art expression and use of art means of expression as an educational support tool“ is divided into two parts. The first teoretical part and the second practical part. The teoretical part contains three chapters. The first chapter handles the developmental psychology from conception till lower school age. The second chapter deals with determination of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta