Bc. Marek TOMSA

Diplomová práce

Představa rytmické chůze v obraze povrchové elektromyografie

Gait imagery in a view of surface electromyography
Anotace:
Představa pohybu je kognitivní proces, při němž si jedinec představuje, že vykonává pohyb, avšak tuto představu provádí bez samotné exekuce pohybu nebo úmyslné aktivace svalů. Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit aktivitu vybraných svalů dolních končetin při představě chůze s přidáním akustického rytmického vjemu. Výzkumu bylo podrobeno 36 zdravých probandů (prům. věk 23,9; ?1,17) s dobrou motorickou …více
Abstract:
The motor imagery is a cognitive process in which the individuals imagine that they are actually moving, but they are doing this imagery without real movement execution or voluntary muscle activity. The aim of this paper was to evaluate the activity of selected muscles of the lower limbs at the gait imagery with the addition of auditory rhythmic cuing. 36 healthy subjects (av. age 23,9; ?1,17) with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMSA, Marek. Představa rytmické chůze v obraze povrchové elektromyografie. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4u61yy 4u61yy/2
19. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 5. 2016
Marklová, E.
20. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.