Theses 

Suverénní fondy a jejich investování – Bc. Filip Guľáš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Filip Guľáš

Diplomová práce

Suverénní fondy a jejich investování

Sovereign wealth funds and their investment

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou suverénních fondů. V první části popisuje a vysvětluje tento pojem, identifikuje a analyzuje hlavní problematické oblasti působení těchto fondů. V následující části práce navrhuje možnosti potenciálního řešení identifikovaných problematických oblastí fungování suverénních fondů, na praktických příkladech světových fondů ověřuje, zda by takovéto opatření byly proveditelné a efektivní pro řešení v praxi. Práce tedy shrnuje informace a dosavadní poznatky o suverénních fondech a navrhuje několia opatření, dodržováním kterých by suverénní fondy mohly zlepšit své fungování.

Abstract: This master's thesis deals with sovereign wealth funds. The first part of this work describes and explains the concept, identifies and analyzes the main problematic areas of operation of these funds. The following part proposes several options for solving the potentially problematic areas, uses examples of real-world sovereign wealth funds to evaluate whether the proposed measures would be feasible and effective for practical use. To sum up, the thesis summarizes the current knowledge and information on sovereign wealth funds and proposes several measures that would improve sovereign wealth funds' performance.

Klíčová slova: Suverénní fond, státní majetek, vládní regulace, protekcionismus, Santiago principles, kompozice portfolia, Abu Dhabi Investment Authority, Temasek Holdings, Government Pension Fund Norsko, akumulace kapitálu, stabilizační fondy, spořící fondy, národní bezpečnost, transparentnost, index měření transparentnosti, investiční strategie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz